چاپ پیکسل عمده

حتی اشیای کوچک هم دارای جزییات هستند و ما به زیبایی آنها می اندیشیم.

پروژه پیش رو مربوط به سفارش چاپ پیکسل عمده به سفارش اپلیکیشن فندوق بان می باشد.

سفارش دهنده اپلیکیشن فندوق بان
اجرا استودیو کمرنگ
متریال ساخت پیکسل فلزی، چاپ با روکش مات
وبسایت kamrangstudio.ir